Mindfulness

Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever.

Det handlar om att se det som är.

Sluta stressa!

Sluta stressa på jobbet. Hantera svåra saker och förändringar på ett bättre och lugnare sätt, är det möjligt? Ja det är det om du lär dig hur du ska göra. Jag lovar dig.

Med att träna mindfulness i vardagen lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam på det som är här och nu och att fokusera på det som är viktigt.

Mindfulness hjälper dig också att sova bättre. Att bättre hantera förändringar som sker i livet, på ett mer accepterande sätt.

Mindfulness träning, lära dig att lyssna på dig själv och skapa mer balans i ditt liv.

Vad är Mindfulness!

Mindfulness är en metod men också ett förhållningssätt som handlar om att vara närvarande och medveten i nuet, utan att döma eller värdera det som sker. Mindfulness är ett redskap för mental träning och stresshantering.

Det innebär att observera, lyssna och vara medveten om det som pågår i ditt inre och yttre utan att låta dig själv dras in i bedömningar eller reaktioner.

Att vara mindful innebär att du utvecklar tre nyckelkomponenter: uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Genom att praktisera mindfulness blir du bättre på att stanna upp och vara medveten om dina tankar, känslor och handlingar. Detta skapar en grund för ökad självinsikt och förståelse.

Mindfulness stenar till blogginlägg

Syftet med mindfulness:

”Syftet med att träna mindfulness är att bli mer medveten, och förstå hur du påverkas av dina tankar, gamla minnen, känslor och ditt beteende”

Vad är fördelarna med mindfulness och hur kan DU intregera dem i din vardag?

Du får ökad Närvaro och Fokus:

Genom att vara medveten om ögonblicket blir du mer närvarande och fokuserad i ditt dagliga liv.

Stresshantering:

Mindfulness övningar minskar stress och hjälper dig att hantera pressiga situationer med klarhet och lugn samt att vara närvarande i stunden.

Du får bättre Hantering av dina Känslor:

Att vara medveten om dina känslor gör det lättare att hantera dem på ett konstruktivt sätt.

Förbättrad Livskvalitet:

Genom att integrera mindfulness i din dag skapar du en balanserad och medveten livsstil som främjar ditt övergripande välbefinnande.

Enkla övningar hjälper dig att fokusera och skapa lugn, vilket i sin tur ökar din förmåga att möta utmaningar.

Kom ihåg:  “små steg varje dag kan göra en stor skillnad över tid. Genom att göra mindfulness till en naturlig del av din dagliga rutin kommer du att uppleva positiva förändringar i både ditt sinne och ditt liv.”

Exempel på Mindfulness i vardagen:

  • Gör ditt vardagliga gående till gående meditation. Var ett med att bara gå. Låt allt annat vara. Påminn dig själv om att känna hur det faktiskt känns att gå.
  • Se de tråkiga vardagssysslorna som en möjlighet att praktisera mindfulness. Tex när du plockar ur diskmaskinen, hur känns porslinet.
  • Välj en måltid om dagen och ät första tuggan under tystnad och med total närvaro. Nyfiket utforska det du äter som om du aldrig ätit förut.
  • Varje dag, se till att du verkligen ser en annan människa. När du ser den här personen så välj att försöka känna villkorslös kärleksfullhet och vänlighet. Andas och försök stanna i känslan.
Kort på mig Sorgbearbetning till blogginlägg

Min resa med Mindfulness!

Jag har själv gjort resan när jag gick igenom min livskris 2016 då jag miste min yngsta son. Sorgen höll på att kväva mig och jag behövde lära mig att andas igen. Några år senare kom jag i kontakt med Mindfulness. Först tyckte jag det var lite för flummigt för mig men sen när jag testade förstod jag att det här är verktyget för mig.

Nu använder jag Mindfulness dagligen och jag känner mig lugnare, tryggare och mer i kontakt med mig själv. Sorgen finns ju fortfarande kvar men jag har fått resurer för att lära mig att leva med sorgen som en del av mitt liv.

Nu vill jag hjälpa dig!

//Carina

5 praktiska tips för framgång

Regelbunden övning:

Dedikera regelbundna tider för andningsmeditation, även om det är bara några minuter varje dag. Skapa en rutin för att förankra din meditation i din dagliga livsstil.

Använd Andningsövningar Vid Stress:

Gör andningsövningarna när du känner dig stressad eller överväldigad. Detta kan hjälpa dig att återfå lugn och klarhet.

Skapa en Lugn Atmosfär:

Välj en tyst plats där du kan vara ostörd.

Var Tålamod med Dig Själv:

Träning av andningsmeditation sker gradvis. Var tålmodig med dig själv och acceptera att det är normalt att tankar vandrar iväg ibland.

Reflektera Efter Varje Träning:

Ta några ögonblick efter varje träning för att reflektera över hur du känner dig. Skriv ner dina observationer för att öka medvetenheten över din framsteg.

Genom att integrera dessa steg och tips i din vardag kommer du att bygga upp en stark grund för att njuta av fördelarna av andningsmeditation och främja ditt välbefinnande.

Genom att integrera dessa steg och tips i din vardag kommer du att bygga upp en stark grund för att njuta av fördelarna av andningsmeditation och främja ditt välbefinnande.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Mindfulness och hur jag använder det i mina kurser så kontakta mig via mejl carina@myactivemind.se, följ mig på Sociala medier eller genom mitt nyhetsbrev.