Sorgbearbetning

Att känna sorg är en naturlig del av livet, men att hantera den kan vara en utmaning!

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning handlar om att ge dig stöd och vägledning för att hantera alla typer av förluster och förändringar i livet som påverkar dina relationer. Varje person sörjer på sitt eget sätt och det finns inget rätt eller fel.

Jag är här för att hjälpa dig att ge utrymme åt din sorg, så att du kan återhämta dig och läka.

När du befinner dig i en svår livssituation, överväldigad av sorg, smärta och brist på kraft, behöver du någon som kan vara där som stöd. Genom de metoder jag använder kan du bearbeta och läka. Jag möter dig där du är, hjälper dig att släppa taget och gå vidare.

Låt mig vara det stöd du behöver när livet inte blev som du tänkt dig, oavsett om det handlar om separation, förlust av en närstående, sjukdom, flytt eller något annat.

Jag hjälper dig att sätta ord på din sorg och att upptäcka och kommunicera dina outtalade känslor.

 • Du kommer försonas med det förflutna och känna frid.
 • Du kommer att få en djupare relation till dig själv och andra.
 • Du kommer finna ny energi och livslust.

Tillsammans går vi igenom din sorg och hjälper dig på vägen mot läkning.

Två händer som håller i varandra i stöd för hemsidans sorgbearbetning

Är dina utmaningar:

 • Att du vill släppa taget och gå vidare.
 • Att du har svårt att vara glad eller nöjd med livet.
 • Att du tänker ofta på vad du varit med om och låter det hindra dig från att leva som du vill.
 • Att du vill leva med minnen utan att känna smärta.
 • Att livet inte blev som du tänkt dig?

Gör en förändring i ditt liv idag!

Efter kursen har du fått tillgång till ett livsverktyg som du kan använda när livet utmanar dig.

Sitter och skriver i ett block. sorgbearbetning

Är du redo att arbeta med dig själv?

 • Jag ger dig stöd och vägledning.
 • Jag ger dig verktyg så du kan ta dig vidare i sorgen.

 • Sorgbearbetnin gör så att du kan återhämta dig och läka utifrån din förmåga, kunskap och personlighet.
 • Vi tillsammans jobbar med att sätta ord på sorgen.

Vad är sorg?

Sorg är en del av livet som vi alla möter förr eller senare. Om du har drabbats av sorg, förlust eller livsförändringar, så är du inte ensam.

 • Sorg är en naturlig reaktion på en förändring i vårt liv.
 • Sorg är ett tecken på att vi bryr oss om det vi har förlorat.
 • Sorg är en av våra starkaste känslor.
 • Sorg är en unik och personlig resa som varierar från person till person.

Sorg är ofta motstridiga tankar och känslor.

Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig – listan kan göras lång.

Bearbeta sorgen.

Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

För att läka sorgen över en förlust behöver du bearbeta och identifiera din förlust – utan att bli kritiserad eller få välmenande goda råd. Då kan du uppleva att du får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.

Vad kan du förvänta dig efter kursen?

Efter att ha gått genom sorgbearbetning kan man uppleva en rad olika känslor och reaktioner.

Du kan bland annat känna:

  • Du får ny energi till din vardag och tillgång till alla minnen.
  • Du når en acceptans och försoning med dig själv och dina erfarenheter.
  • Efter att ha uttryckt och utforskat dina känslor kommer du känna en viss lättnad över att ha fått dela de förändringar som sker i livet.
  • Bearbetningen kan hjälpa dig att hitta en ny riktning i livet och känna en positiv framtidstro.
  • Du kan efter att ha reflekterat över dina känslor och erfarenheter känna tacksamhet för de lärdomar som sorgen och förändringen du fått.
  • Att ha gått igenom och bearbetat sorg och förändring kommer du få en känsla av inre styrka.
  • Du kan känna en känsla av frihet och befrielse när du släpper taget om gamla sorgfyllda tankar och känslor.
  • Du kan genom bearbetning känna tillfredsställelse över att ha tagit aktiva steg mot att hantera din sorg och förändring i livet.
  • Du kommer känna och öka tilliten till dig själv och din förmåga att hantera livets utmaningar.
  • Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Det är viktigt att komma ihåg att alla reagerar olika på bearbetning av sorg och förändring. Dessa känslor är inte nödvändigtvis linjära eller statiska, och det är normalt att uppleva en blandning av olika känslor under processen.

Bild på mig för presentation på hemsidans startsida

Det är jag, Carina som är din stöttepelare genom sorgens resa.

Oavsett var du befinner dig i din process är jag här för att erbjuda stöd, verktyg och en trygg plats för dig att komma vidare.

Jag ser fram emot att få vara ditt stöd på resan.

Det jag erbjuder dig:

Jag är här för att vägleda dig genom sorgens komplexa resa och ger dig stöd och förståelse i varje steg av din resa.

Du får praktiska verktyg som hjälper dig att ta dig vidare. Genom evidensbaserad metod och resurser ger jag dig styrkan att hantera sorgen och gå framåt.

Här kan du känna dig fri att dela dina känslor och tankar utan rädsla för att bli dömd.

Sorgbearbetning – Kurser

Kursbeskrivning

Det är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning vid alla typer av förluster som till exempel dödsfall, separationer, olycka, sjukdom och andra livsstilsförändringar.

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra.
”Livet går vidare” ” Var inte ledsen” ”Var stark för andras skull”

Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Kursen ger dig kunskap och verktyg för hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

Under kursen får du göra ett eget sorgearbete med hjälp av metoden. Det innebär att vi tar reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att få ett känslomässigt avslut.

Digital och fysisk kurs.

Kursen sker digitalt via zoom eller teams så du kan vara i din trygga hemmamiljö. Arbetsmaterial skickas hem till dig i god tid innan kursen börjar. Jag kommer även ordna fysiska kurstillfällen där vi ses och arbetar tillsammans.

När vi ses digitalt, kommer du att arbeta direkt via dator eller telefon med mig.

 • Jag kommer att handleda dig ett steg i taget genom metoden för sorgbearbetning där vi ses vid 5 tillfällen.

Boken sorgbearbetning ingår. Varje möte har ett tema som du funderat kring och skrivit ner på ditt arbetspapper. Jag skickar arbetsmaterial till dig tillsammans med boken.

Efter kursen har du fått tillgång till ett livsverktyg som du kan bearbeta alla dina förluster med.
Vid våra möten online använder vi Teams eller Zoom. De kostar inget och du behöver bara trycka på länken du får av mig.

 • Du behöver en dator eller mobil med möjlighet till videosamtal. Välj en plats att sitta vid där du känner dig bekväm och har möjlighet att prata ostört.

Kursbeskrivning.

Kursen sträcker sig över 5 gånger. Första kurstillfället presenterar vi oss för varandra och går igenom kursupplägget.

Går du den individuella kursen är det 60 minuter per kurstillfälle. Går du gruppkursen är det mellan 90-120 minuter per kurstillfälle.

Varje möte har följande struktur:

 • Vi går igenom det arbete du gjort och jag svarar på dina frågor.
 • Du redogör din hemuppgift och reflektioner kring den.
 • Därefter går jag igenom nästa veckans tema och hemuppgift.

Om du har frågor under veckan kan du mejla mig för vägledning.

Praktiska detaljer 

VAD? Du kan göra Sorgbearbetning både individuellt och i grupp. Grupp är vid minst tre deltagare.

NÄR? En kurs är utifrån vår överenskommelse

VAR? Du kan gå kursen fysiskt och digitalt.

HUR? Varje kurs är 5 tillfällen a´60-120 minuter enligt överenskommelse, plus enskilt arbete hemma.

Varje möte har följande struktur:

  • Vi går igenom det arbete du gjort och jag svarar på dina frågor.
  • Du redogör din hemuppgift och reflektioner kring den.
  • Därefter går jag igenom nästa veckans tema och hemuppgift.

Om du har frågor under veckan kan du mejla mig för vägledning.

PRIS? Kursen kostar 3 500 kr per person inkl moms. Arbetsmaterial ingår

Kurserna betalas i förskott. Avbokning sker enklast genom att maila Avbokning sker senast 48 timmar före bokad tid, senare avbokning debiteras fullt pris, detta gäller alla mina tjänster. Företaget innehar F-skattesedel.

Om sorg

Frågor och svar om sorg

Kan man bara bearbeta dödsfall i Sorgbearbetning?

Nej. Många förknippar sorg främst med förlusten av en nära anhörig, men sorg kan vara så mycket mer. Det kan vara en smärtsam skilsmässa, en påfrestande sjukdom, plötslig arbetslöshet, förlusten av ett kärt husdjur eller när ens barn flyttar hemifrån – listan kan göras lång. 

Du kan bearbeta allt som du har en känslomässig relation till. Du kan känna sorg över något som inträffat nyligen eller över händelser som ligger längre tillbaka i tiden.

Vilka är de vanliga sorgreaktionerna?

All sorg är unik. Hur vi reagerar på förluster och förändringar är individuellt – det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på. Våra reaktioner beror både på hur vi är som personer, våra tidigare erfarenheter, vår ålder och mognad. 

Här följer några andra exempel på sorgereaktioner.

Känslomässiga reaktioner

 • Avstängdhet. Vara känslomässigt avstängd eller befinna sig i chock.
 • Ensamhet. Känsla av tomhet och att vara övergiven.
 • Ilska. Känsla av frustration, irritation och bitterhet.
 • Ångest. Uppleva oro och rädsla inför framtiden.

Kognitiva reaktioner

 • Koncentrationssvårigheter. Svårt att fokusera, fatta beslut och känna sig förvirrad.
 • Förnekelse. Inte kunna ta till sig eller acceptera förlusten.
 • Overklighetskänslor. Dissociation och perceptionsstörning.
 • Meningslöshet. Uppleva att livet saknar värde och innehåll.

Fysiska reaktioner

 • Energiförlust. Känna sig fysiskt och känslomässigt trött eller utmattad.
 • Sömnstörningar. Problem med insomning och förändrade sömnmönster.
 • Aptitförändringar. Förlust av aptit eller överätande.
 • Värk. Spänningar och smärta i kroppen. Även muskelsvaghet.

Beteendemässiga reaktioner

 • Känslouttryck. Gråt, vrede och andra starka känsloyttringar.
 • Orkeslöshet. Apatisk och initiativlös.
 • Rastlöshet. Överaktiv och svårt att vara stilla.
 • Undvikande. Undvika personer, platser, aktiviteter och föremål kopplat till förlusten.
Vad kan hända om jag inte bearbetar min sorg?

Sorg som förblir obearbetad kan leda till omfattande konsekvenser. Konsekvenser som kan dölja den egentliga underliggande orsaken – obearbetade förluster. Vi har kanske problem med våra relationer, utan att förstå att det är sorg från vår barndom som är den bakomliggande orsaken. Eller så har vi låg energi och livsglädje, utan att förstå att det är en tidigare separation som plågar oss.

Myter om sorg

Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem:

 • Var inte ledsen
 • Var stark (för andras skull)
 • Sörj i ensamhet
 • Tiden läker alla sår
 • Ersätt förlusten
 • Håll dig sysselsatt

”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Vi känner till människor som väntade i 20-30 år eller längre utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta.

Sagt om sorgbearbetning:

"Kursen var en lektion i att vara sann mot mig själv och min omgivning. Den gav insikt, mod, inspiration och ny livsenergi"

"Har gett mig ett fantastiskt verktyg som verkligen fungerar, en av de bästa investeringar jag har gjort."

"Mycket bra, gjorde gott i min själ. Ångrade INTE att jag gick den här kursen"