Samtal & Kurser

Jag anordnar kurser i sorgbearbetning regelbundet på olika platser runtom i Sverige. Samtalen sker oftast digitalt, men kontakta mig om du önskar samtal på plats.

Sorgbearbetning – kurser

Grupper eller Individuellt

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kurserna är utformade för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Under kursen genomför du ditt eget sorgearbete. Jag ger instruktioner, men det är du som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra sitt sorgearbete.

I kursen får du kunskap om sorg och verktyg att använda i din bearbetning. Efter fullbordad sorgbearbetning upplever de flesta att de återfår mer kraft i livet, detta kan innebära mer livsglädje, inre trygghet och försoning med det förflutna. Man får också med sig metoder för att kunna hantera framtida förluster.

Sorgbearbetning – kurser

Grupper eller Individuellt

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kurserna är utformade för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Under kursen genomför du ditt eget sorgearbete. Jag ger instruktioner, men det är du som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra sitt sorgearbete.

I kursen får du kunskap om sorg och verktyg att använda i din bearbetning. Efter fullbordad sorgbearbetning upplever de flesta att de återfår mer kraft i livet, detta kan innebära mer livsglädje, inre trygghet och försoning med det förflutna. Man får också med sig metoder för att kunna hantera framtida förluster.

Kursbeskrivning

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga kurstillfällen har följande upplägg. Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Vi är mindre grupper om 2–5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I gruppen bedriv det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften. Därefter går vi då igenom arbetet i gruppen och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Kursbeskrivning Individuellt:

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Nästa grupp börjar när minst 3 personer har anmält intresse.

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning

Intresserad av kurs?

Är du intresserad av en kurs i mindfulness, sorgbearbetning eller samtal? Hör av dig!

Vi anordnar kurser och samtal regelbundet. Samtalen sker oftast digitalt, vilket gör att du kan befinna dig varsomhelst.