Upptäck Omtanke och trygghet till blogginlägg

Använd de 4 H:na som kompass

När man pratar om sorgens chockfas är trygghet och omtanke viktigt för den som sörjer.

När jag pratar om de 4 H:na är det oftast Häll i – Håll om – Håll tyst – Håll ut

 

  • Häll i – det är viktigt att äta och dricka. Hjälp med matlagning kan vara värdefullt den första tiden.
  • Håll om – En kram kan betyda mer än tusen ord.
  • Håll tyst – Att lyssna är viktigare än att prata. Låt dem tala om sina känslor, minnen och tankar. Undvik att avbryta och komma med råd.
  • Håll ut – Sorg tar tid. Ha tålamod med den som sörjer. Sorgen fortsätter långt efter de första dagarna och veckorna. Håll kontakten med den sörjande över tid. Skicka ett meddelande, ring eller träffas för en kaffe. Fortsatt stöd när sorgen är mindre akut visar att du bryr dig om deras välbefinnande på lång sikt.

Upptäck flera H.

Men det finns ju fler H som symboliserar den känslomässiga labyrint som sorg ofta kan vara. Och det är – Hjärta, Hörsel, Hjälp och Hopp – dessa 4 H:na är inte så olik de som jag nämner ovan men man pratar inte så mycket om dem på det här sättet.

Hålla varandras händer blogginlägg om Sorg och livet

Hjärta – Visa Kärlek och Empati

När vi möter någon i sorg är det viktigaste att erbjuda vårt hjärta. Att vara närvarande och visa äkta kärlek och empati ger den sörjande en känsla av stöd. Sätt dig inte bara bredvid dem, utan sätt ditt hjärta bredvid deras och känn med dem. Ibland är det inte orden som räknas mest, utan känslan av att någon förstår.

Hörsel – Aktivt Lyssnande

Att aktivt lyssna är en konstform och en kraftfull handling i mötet med sorg. Ge den sörjande en plats att uttrycka sina känslor, minnen och tankar. Att erbjuda en lyssnande öra utan att döma eller erbjuda lösningar är som att öppna en port för den sörjande att släppa ut sina inre känslor. Ibland är det tystnaden mellan orden som talar högst.

Citat om sorg till blogg 4 Hnapå hemsidan

Hjälp – Handlingens Kraft

I stunden av sorg kan det vara överväldigande att hantera de praktiska aspekterna av livet. Erbjud din hjälp, oavsett om det är att laga en måltid, ta hand om vardagliga sysslor eller vara ett bollplank för beslut som behöver tas. Handling, så små som den än är, visar att du står vid deras sida och är redo att stödja dem på alla sätt du kan.

Hopp – Låt Ljuset Genomtränga Mörkret

Sorg är en resa, och i den mörkaste stunden behöver de sörjande hopp. Det kan vara svårt att se framåt när man är omgiven av sorg, men genom att erbjuda tröst och stötta dem i att hitta mening och hopp, kan du vara den stråle av ljus som hjälper dem att komma igenom den mörka natten.

Använd de 4 H:na som tankeregel och kompass.

I mötet med sorg är de 4 H:na inte bara en strategi; de representerar också förmågan att vara medkännande och stötta varandra genom livets mest utmanande stunder. Genom att använda hjärta, hörsel, hjälp och hopp kan vi tillsammans skapa ett sammanhang där ingen ska behöva känna sig ensam i sin sorg. Att vara en stöttepelare för någon i sorg kräver tålamod så använd H:na som tankeregel. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska kunna stötta någon som är i sorg. Men om du bara är dig själv, lyssnar, håller om och finnas där så är jag säker på att det är väldigt värdefullt för den du stöttar.

Hur tänker du om att stötta någon i sorg? 

Har du använt de 4 H:na? dela gärna med dig du använde dom.

Vill du läsa mer om sorg, läs här