Förändring som är obekväm och skaver till blogginlägg

Förändring är som en resa är obekväm och skaver men också får dig att växa och ändra mindset.

Att genomgå förändring är som att ge sig ut på en resa, en resa genom livet där varje steg tar dig närmare den person du är och har blivit. Förändring kan vara smärtsam och utmanande, men samtidigt är det den kraft som driver dig framåt.

Jag ska försöka förklara min koppling mellan förändring, mindfulness, sorgbearbetning och skrivande – verktyg som har tagit mig genom min resa och hjälper mig.

Precis som när vi ger oss ut på en fysisk resa, stöter vi på olika terränger och landskap under vår resa genom förändring. Det kan vara bergiga hinder eller mjuka dalar, men varje steg är en möjlighet till självupptäckt och tillväxt. Mindfulness är nyckeln här – att vara närvarande i varje ögonblick och acceptera förändringens naturliga gång.

Mindfulness

 

Mindfulness som verktyg för förändring: Jag började min resa med Mindfulness, jag behövde lära mig att andas igen. Kände att sorgen kvävde mig och jag fick ingen luft. Genom meditation och övningar lärde jag mig att vara medveten om mina tankar och känslor utan att döma dem. Det skapade utrymme för förståelse och acceptans, vilket var viktigt för mig att ens kunna överleva min förlust.

Mindfulness stenar till blogginlägg

Sorgbearbetning

 

Sorgbearbetning som en del av min resa: Sorg är följeslagaren under min förändringsresa. När jag miste min son 2016 blev sorgen som en fruktansvärt tung ryggsäck att bär. Här kom sorgbearbetningen in i bilden, och genom att tillämpa mindfulness och skriftlig reflektion låter jag sorgen komma och gå som vågor och jag tillåter mig att gråta när jag behöver det och skratta när jag behöver det.

Kort på mig Sorgbearbetning till blogginlägg

Skrivande

 

Skrift som reflektionsverktyg: Skrift är ett kraftfullt verktyg för självutforskning och reflektion. Genom att sätta ord på mina tankar och känslor fick jag en tydligare bild av dem. Det kan vara som att skriva dagbok. Skrivandet är som en kreativ och terapeutisk process som stöttar mig under min resa mot läkning.

Skriftlig coaching, skriver med papper och penna

Tidigare handlade förändring…

Tidigare handlade förändring om fysiska äventyr som att våga flytta till nya platser eller prova på extrema aktiviteter. Idag handlar det mer om mentala hinder, att förstå och acceptera mig själv. Min trygghetszon är där jag är bekväm, men jag inser nu att det inte nödvändigtvis betyder att livet är en dans på rosor. När mitt liv utmanat mig stannade jag kvar i min trygghetszon, även om det var fruktansvärt där. Även om förändringen var ny för mig så blev ”bubblan” en trygghet och bekvämt. Att ta sig ur det krävde att jag kliver ut i det obekväma, att tvinga mig själv till förändring.

Att växa gör ont, både fysiskt och psykiskt.

✨ Förändring är obekväm. ✨

✨ Förändring skaver. ✨

Oavsett om din förändring är frivillig eller ofrivillig så innebär den att du måste anpassa dig till en ny situation. Det kan vara smärtsamt, skrämmande och stressande. Det kan kännas som att vi förlorar kontrollen över vårt liv och vår identitet. Jag vet!

 

Möjlighet till tillväxt.

Men förändring kan också vara en möjlighet till personlig tillväxt, lärande och utveckling. Det kan öppna upp för nya perspektiv, möjligheter och erfarenheter. Det kan få dig att upptäcka sidor av dig själva som du inte visste att du hade. Det kan stärka din självkänsla, din resiliens och din kreativitet.

Hur kan du hantera förändringen?

Så hur kan du hantera förändring på ett sätt som gör att du inte bara överlever utan också växer? Här kommer några tips som jag har lärt mig genom mitt arbete med mindfulness, sorgbearbetning och skriftlig coaching:

Acceptera:

Acceptera det som är. Det första steget är att acceptera verkligheten som den är, utan att döma, förneka eller kämpa emot den. Att acceptera betyder inte att vi gillar det som händer eller ger upp våra drömmar och mål. Det betyder bara att vi erkänner det som är sant just nu och släpper taget om det vi inte kan kontrollera.

Ge utrymme:

Ge utrymme för dina känslor. Förändring väcker ofta starka känslor i oss, både positiva och negativa. Det är viktigt att vi låter oss känna det vi känner, utan att trycka undan, fly eller fastna i dem. Att ge utrymme för våra känslor innebär att vi observerar dem med nyfikenhet och vänlighet, utan att identifiera oss med dem eller låta dem styra våra handlingar.

Sök stöd från andra:

Sök stöd från andra. Förändring kan göra att vi känner oss ensamma, isolerade och missförstådda. Därför är det viktigt att vi söker stöd från andra som kan lyssna på oss, trösta oss och peppa oss. Det kan vara familj, vänner, kollegor eller professionella hjälpare. Att dela med sig av sina tankar och känslor till någon annan kan lätta på bördan och ge nya insikter.

Skriv om din resa:

Skriv om din resa. Ett annat sätt att bearbeta sina upplevelser av förändring är att skriva om dem. Skrivandet kan hjälpa oss att få distans till det som händer, sortera våra tankar och känslor.

Självsnäll:

Var snäll mot dig själv. Förändring kräver mycket energi, mod och ansträngning från vår sida. Därför är det viktigt att vi tar hand om oss själva på bästa sätt. Att vara snäll mot sig själv innebär också att vi talar till oss själva med värme och respekt, precis som vi skulle göra till en god vän.

Fira:

Fira dina framsteg. Förändring är inte en rak linje från punkt A till punkt B. Det är en krokig väg med upp- och nedgångar, fram- och baksteg, segrar och misslyckanden. Därför är det viktigt att vi firar våra framsteg, hur små eller stora de än må vara. Att fira sina framsteg innebär att vi uppmärksammar och uppskattar det vi har gjort, lärt oss och uppnått. Det kan ge oss motivation, glädje och självförtroende

Förändring är en resa!

Jag hoppas att du har fått några idéer om hur du kan hantera förändring på ett sätt som gör att du inte bara överlever utan också växer.

Förändring är som en resa, en resa som skaver men också får dig att växa. Och du är inte ensam på den resan. Jag finns här för dig om du vill ha mer stöd och vägledning i din process. Du kan kontakta mig via min hemsida👉 klicka här  eller följa mig på sociala medier för mer inspiration och tips. Du kan läsa mer om Minfulness här eller Sorgbearbetning eller hur skriftlig coaching går till.

Kommentera gärna nedan hur du hanterar förändringar i ditt liv!

Tack för att du läste mitt inlägg och jag önskar dig all lycka till på din resa!

//Carina ❤️