Aktiva strategier för helande och livsförändring.

Att hantera känslor är en utmaning vi alla möter. När vi står inför sorg, livsförändring och smärta använder vi copingstrategier.

Vad är en Copingstrategi?

Coping är strategier för att hantera obehagliga känslor. Forskningen kring coping började efter andra världskriget och man har kommit fram till att det finns två grupper av coping-strategier: aktiva och passiva.

Aktiva strategier innebär att vi bearbetar orsaken till våra känslor, medan passiva strategier handlar om att undvika dem. Olika former av tillfälliga beteenden som alkohol, droger, shopping, mat och andra självskadebeteenden för att dämpa känslor och stress kan vara exempel på passiva coping-strategier. Att blunda för problemet ger ofta kortsiktig lättnad, men långsiktigt kan det förvärra situationen. Genom att aktivt bearbeta det som hänt kan vi komma närmare en återhämtning.

 

Strategi för livsförändringar till blogg på hemsidan

Återhämtningsprocess

När vi går igenom en återhämtningsprocess pendlar vi ofta mellan att bearbeta det som hänt med hjälp av olika copingstrategier och att leva i nuet, blicka framåt och vara mer framtidsorienterade. Kroppen arbetar i sin egen takt, och sorgbearbetning är en komplex process som kräver kunskap, tid och engagemang. Även om sorgereaktioner är normala och naturliga, sker bearbetningen inte automatiskt. För att uppnå fullständig och långsiktig läkning behöver vi aktivt genomföra konkret sorgbearbetning.

Min personliga erfarenhet

Min personliga erfarenhet är att bearbetning av sorg är en komplex process. När jag förlorade min son använde jag passiva strategier som godis, böcker, isolering och filmer. De gav en kortvarig lättnad, men de hjälpte mig inte att verkligen hantera min sorg. Det var som att blunda för problemet, och det ledde till en negativ spiral av ångest.

Jag insåg att jag behövde aktiva copingstrategier. Att aktivt bearbeta det som hänt, istället för att fly från det. Genom att vara närvarande i min sorg och tillåta mig själv att känna, kunde jag börja läka. Det var ingen snabb lösning, men det var en hållbar väg framåt.

Stå stark i din livsförändring till blogg på hemsidan

Hela livet påverkas 

Obearbetad sorg kan få omfattande konsekvenser. Dessa konsekvenser kan dölja den verkliga orsaken – obearbetade förluster. Vi kan uppleva problem i våra relationer utan att förstå att det är sorg från barndomen som ligger bakom. Eller så lider vi av låg energi och brist på livsglädje, utan att inse att det är en tidigare separation som plågar oss.

Flyktvägar och illusioner 

Vi söker ofta tillfälliga lösningar för att lindra vårt lidande. Dessa flyktvägar ger en kortvarig illusion av förbättring, men risken är att beteendet upprepas och för oss längre bort från den nödvändiga sorgbearbetningen.

Din reflektion 

Ta en stund och reflektera: Har du något i livet som stressar dig? Har du den senaste veckan använt en aktiv eller passiv coping-strategi? Vilken coping-strategi skulle du helst vilja använda, och vad är ditt första steg för att börja göra det?

Vill du läsa mer om sorg och sorgbearbetning?

Kontakta mig här om du har frågor och funderingar.